Hoolekogu koosolekud

Hoolekogu koosolek 29.09.2020

Põlva Muusikakooli hoolekogu koosolek teisipäeval, 29. septembril 2020 kell 19.15 muusikakoolis.
Päevakord:

  1. Tagasivaade õppeaastale 2019/2020
  2. Eelarveprojekti arutelu ja täiendusettepanekute tegemine
  3. Õppeaasta 2020/2021 hoolekogu tööplaani koostamine
  4. Jooksvad küsimused