Hoolekogu koosolekud

Hoolekogu koosolek 30.09.2021

Põlva Muusikakooli hoolekogu koosolek 
neljapäeval, 30. septembril 
2021 kell 17.00 muusikakoolis.

Päevakorras:

Tagasivaade õppeaastale 2020/2021

Uuendused õppeaastal 2021/2022

Eelarveprojekti arutelu ja täiendusettepanekute tegemine

Jooksvad küsimused