Koosolekute kokkuvõtted

2020/2021

Hoolekogu 29.09.2020 koosoleku kokkuvõte

  1. Tagasivaade õppeaastale 2019/2020
    Direktori poolt esitatud informatsioon võeti teadmiseks.
    Õppetöö toimus I poolaastal kooli remondi tõttu asenduspinnal Põlva Kooli õppehoones Lina 21. Märtsis läks kool sarnaselt teise Eesti õppeasutustega üle distantsõppele. Häid tulemusi saavutati mitmetel vabariiklikel konkurssidel.
  2. Eelarveprojekti arutelu
    Eelarveprojektis on sõltuvalt eriolukorra mõjudest arvestatud 5-30% väiksemate kuludega.
  3. Koostati hoolekogu 2020/2021 tööplaan
  4. Jooksvate küsimuste päevakorrapunktis arutati muusikakooli arengukava koostamist.

Hoolekogu esimees Markus Untera

KONTAKTID

Võtke ühendust

5556 7717
524 9569
Võru 1, 63308 Põlva
muusikakool@polva.ee