Õppetöö korraldus

Hindamine

Alates 2017/2018 õppeaastast hinnatakse õppureid kaks korda õppeaastas: I poolaasta lõpus ja II poolaasta lõpus ning hoolsust hinnatakse nii pilliõppes kui üldainetes.

Kontsertide külastamine

Muusikakooli õppuritel on kohustuslik külastada õppeaasta jooksul kolme muusikakoolis toimuvat kontserti. Eelõppe ja I klassi õppuritel on kohustus kuulata kahte muusikakoolis toimuvat kontserti. Kontsertide külastust arvestatakse hoolsuse hindamisel.