Õppetöö korraldus

Koolivaheajad õppeaastal 2022/2023

24. oktoober – 30. oktoober
22. detsember – 8. jaanuar
27. veebruar – 5. märts
24. aprill – 30. aprill
15. juuni – 31. august

Hindamine

Alates 2017/2018 õppeaastast hinnatakse õppureid kaks korda õppeaastas: I poolaasta lõpus ja II poolaasta lõpus ning hoolsust hinnatakse nii pilliõppes kui üldainetes.

Kontsertide külastamine

Muusikakooli õppuritel on kohustuslik külastada õppeaasta jooksul kolme muusikakoolis toimuvat kontserti.

Eelõppe ja I klassi õppuritel on kohustus kuulata kahte muusikakoolis toimuvat kontserti. Kontsertide külastust arvestatakse hoolsuse hindamisel.

Kokkuleppel õpetajaga arvestatakse ka väljaspool kooli toimunud kontserdi külastust, kui õppur esitab selle kohta kirjaliku lühikokkuvõtte.