Õppetöö korraldus

Koolivaheajad õppeaastal 2023/2024

23. oktoober – 29. oktoober
21. detsember 2023 – 7. jaanuar 2024
26. veebruar – 3. märts
22. aprill – 28. aprill
13. juuni – 31. august

 

Hindamine

Alates 2017/2018 õppeaastast hinnatakse õppureid kaks korda õppeaastas: I poolaasta lõpus ja II poolaasta lõpus ning hoolsust hinnatakse nii pilliõppes kui üldainetes.

Kontsertide külastamine

Muusikakooli õppuritel on kohustuslik külastada õppeaasta jooksul kolme muusikakoolis toimuvat kontserti.

Eelõppe ja I klassi õppuritel on kohustus kuulata kahte muusikakoolis toimuvat kontserti. Kontsertide külastust arvestatakse hoolsuse hindamisel.

Kokkuleppel õpetajaga arvestatakse ka väljaspool kooli toimunud kontserdi külastust, kui õppur esitab selle kohta kirjaliku lühikokkuvõtte.