Uudised


Õppetöö korraldus alates 8. märtsist

Õppekorraldus Alates 8. märtsist korraldatakse Põlva Muusikakoolis õppetöö järgmiselt:– koolimajas toimuvad individuaalsed kontakttunnid kui pole kokku lepitud teisiti- solfedžotunnid toimuvad veebis. Vajadusel kutsub õpetaja individuaalselt konsultatsiooni.–...

Õppetöö korraldus 1.-5. märtsini

Õppetöö korraldus Alates 1. märtsist kuni 5. märtsini korraldatakse Põlva Muusikakoolis õppetöö järgmiselt:- koolimajas toimuvad individuaalsed kontakttunnid kui pole kokku lepitud teisiti- rühmatundide õppematerjalid ja õpiülesanded antakse distantsilt. Vastavalt...