vastuvõtt

Meil on võimalik õppida:

Klaverit
Puhkpille
Keelpille
Lõõtspilli
Akordionit

Vastuvõtt I klassi

Põlva Muusikakooli võetakse vastu kooliealisi lapsi musikaalsuskatsete alusel. Akordioni ja puhkpillide erialale on soovitav vanus alates 9-ndast eluaastast. Avaldus kooli astumiseks tuleb täita kohapeal.

Vastuvõtukomisjon võib soovitada ka eelklassi läbimist ja eriala valikut. Komisjon hindab lapse viisipidamist, rütmitunnet, mälu ja muusikalist harmooniataju.

Sisseastumiskatsed koosnevad järgnevatest osadest:

1. Laulmine. Ette valmistada üks laul (ilma saateta). Soovitav valida lihtne laul.

2. Koputada järgi lühike rütmiharjutus.

3. Laulda järgi üksikuid helisid la-silbil.

4. Laulda järgi lühike meloodiakatkend la-silbil.

5. Eristada klaveril korraga mängitud helisid (mitu heli korraga kõlab).

 ÕPPETASU

    eelõpe: 30 €/kuu

    põhiõpe 35 €/kuu

    põhiõpe koos lisapilliga
(v.a üldklaver) 40 €/kuu

Vastuvõtt eelklassi

Põlva Muusikakooli eelklassi võetakse eelkooliealisi lapsi (5-7-aastased) katseteta.  Avaldus kooli astumiseks tuleb täita kohapeal.

Eelklass alustab õppetööd septembris, nädalas toimub üks rühmatund.

Õppetasu

25 €/kuu

Vabaõpe

Vabaõpe  pakub pilli- või lauluõpet 1 tund nädalas vabade kohtade olemasolul. Eriti sobib vabaõpe kitarri, basskitarri, trummi ja laulu huvialal.

Muusikateoreetilisi aineid õppida ei saa.

Vabaõppes saavad õppida:

1. Õppurid, kelle vanus ületab vanusepiiri astumaks õppima soovitud huvialal

2. Õppur soovib peale muusikakooli lõpetamist õppida mõnda teist huviala

Õppetasu

45 €/kuu (septembrist maini)

Eelõpe

Põlva Muusikakooli eelõppesse võetakse vastu lapsi alates 7. eluaastast  musikaalsuskatsete alusel.  Avaldus kooli astumiseks tuleb täita kohapeal.

Komisjon hindab lapse viisipidamist, rütmitunnet ja muusikalist mälu. Vastuvõtukomisjon võib soovitada eriala valikut.

Sisseastumiskatsed koosnevad järgnevatest osadest:

1. Laulmine. Ette valmistada üks laul (ilma saateta). Soovitav valida lihtne laul.

2. Koputada järgi lühike rütmiharjutus.

3. Laulda järgi üksikuid helisid la-silbil.

4. Laulda järgi lühike meloodiakatkend la-silbil.

Õppetasu

30 €/kuu (septembrist maini)

KONTAKTID

Võtke ühendust

5556 7717
524 9569
Võru 1, 63308 Põlva
muusikakool@polva.ee