Eesti noorte lauljate konkurss Solistica 2022 toimus 28.-29. jaanuaril Kuressaares Thule Kojas Saaremaal. Põlva Muusikakoolist osales 10.-12. klassi vanuseastmes Sireli Salum õpetajate Margot Suure ja Riivo Jõgi juhendamisel.

Iga osaleja esitas ühe laulu. Sireli esitas Siiri Sisaski  laulu „Ma ei maga, ma ei söö“, klaveril saatis Riivo Jõgi. Sireli Salumi esinemine tunnistati Grand Prix vääriliseks, lisaks eritunnustus parima jazzi esitamise eest.

Parimaks juhendajaks tunnistati Margot Suur, kes sai žüriiliikmete ja konsultandi eritunnustuse – Sirje Medelli tunnustäht.

Konkursi eesmärk on pakkuda Eesti parimatele 4.–12. klassi solistidele esinemisvõimalust professionaalse saateansambli ja kvaliteetse helivõimendusega, võimaldada lauljatel end võrrelda eakaaslastega ning anda neile ja nende juhendajatele tagasisidet asjatundlikult konsultandilt ning žüriilt, tunnustada ja innustada andekaid soliste, rikastada kohalikku kultuurielu ja laulda eesti autorite muusikat.

Konkurss toimus kahes voorus. Eelvooru, mis toimus demovooruna ja videosalvestuse põhjal, registreerus 250 lauljat. Konkursi finaali pääses 62 parimat lauljat, mis toimus kolmes vanuseastmes.

Grand prix selgus pärast laureaatide väljakuulutamist, kus kõigi kolme vanusegrupi võitjad esitasid oma laulu uuesti ning neid hindas žürii laiendatud koosseisus.

Lauljaid hindas žürii koosseisus: Marek Sadam, Pille-Rite Rei, Toomas Uibo, Triino Lest, Priit Pruul, Sirje Medell ja Margus Vaher.

Õnnitleme Sirelit ja  juhendajaid!

Foto – Gert Lutter

    Grand Prix