Hoolekogu tööplaanid

Hoolekogu tööplaan õppeaastal 2020/2021

September 2020
 Tagasivaade õppeaastale 2019/2020; muusikakooli eelarveprojekti arutelu ja täiendusettepanekute tegemine

Jaanuar / veebruar 2021
 
Arengukava  lugemine, täiendamine ja kinnitamiseks esitamine

Juuni 2021
Õppeaasta kokkuvõte ja õpetajate esitamine tunnustamiseks