Keelpillide korrashoid

Korrashoid

Põlva Muusikakoolil on võimalus laenutada õppuritele erinevas suuruses keelpille: viiuleid, vioolasid, tšellosid ja kontrabassi. Pilli kasutamiseks sõlmitakse leping lapsevanemaga. Pilli korrashoiu eest vastutab õppur.

Pea meeles:
• Enne mängu pestakse käed. Peale mängu tuleb pill puhastada ja panna korralikult ettenähtud kasti.
• Mitte kunagi ei jäeta pilli toolile, põrandale või diivanile, kuhu võib ettevaatamatusest peale astuda või istuda.
• Pilli puhastatakse spetsiaalse pilli puhastusvahendiga, selle puudumisel lihtsalt niiske lapiga.
• Ettevaatust poognatega! Poogen võib hooletu liigutuse puhul murduda.
• Pilli ei jäeta järelvalveta ühikondlikesse ruumidesse, transpordivahenditesse (Talvel võib külm põhjustada pilli mõranemise või liimist lahti tuleku).
• Nooremad õppurid, kes ise pilli ei oska häälestada, pöörduvad õpetaja või vanema õppuri poole, kes aitavad häälestada, muidu võivad keeled katkeda.
• Kui pill või poogen läheb katki, tuleb koheselt teavitada õpetajat. Pilli ei tohi ise remontida.
• Hooletu kasutamise puhul tasub remondikulud pilli kasutaja (lapsevanem), teistel juhtudel tasub pilli remondikulud kool.