Lugupeetud lapsevanemad!

Olete oodatud Põlva Muusikakooli õppurite vanemate üldkoosolekule
10. oktoobril kell 18.00 kooli saalis.

Päevakorras:  
Ülevaade muusikakooli tegevusest õppeaastal 2022/2023
direktor Ester Liblik

Probleemidest solfedžo ja muusikaloo õpetamisel 
õpetaja Merje Gross

Vanemate esindajate valimine kooli hoolekogusse                
direktor Ester Liblik