Lugupeetud lapsevanemad!

Olete oodatud Põlva Muusikakooli õppurite vanemate üldkoosolekule
30.septembril kell 18.00 kooli saalis.

Päevakorras:  
Ülevaade muusikakooli tegevusest õppeaastal 2021/22
direktor Ester Liblik

Probleemidest solfedžo ja muusikaloo õpetamisel 
õpetaja Merje Gross

Vanemate esindaja valimine kooli hoolekogusse                
direktor Ester Liblik

Koosolekul täidame kehtivaid Covid – viiruse piirangute tingimusi.