Õppetöö korraldus

Alates 1. märtsist kuni 5. märtsini korraldatakse Põlva Muusikakoolis õppetöö järgmiselt:
– koolimajas toimuvad individuaalsed kontakttunnid kui pole kokku lepitud teisiti
– rühmatundide õppematerjalid ja õpiülesanded antakse distantsilt. Vastavalt vajadusele kutsub õpetaja individuaalselt konsultatsiooni.
– eelklassi-, ansambli-, koori-, orkestri- ja kapellitunde ei toimu.
Küsimuste korral pöörduge erialaõpetaja või direktori poole.