Põlva Muusikakooli I klassi, eelõppesse ja eelklassi vastuvõetud Õppurite nimekiri

Info telefonil 5556 7717, 524 9569