Teade

Põlva koolijuhtide ja vallavalitsuse ühisel otsusel lähevad kõik koolid ja huvikoolid alates 14. detsembrist kuni koolivaheaja alguseni distantsõppele.

Alates 14. detsembrist korraldatakse Põlva Muusikakoolis õppetöö järgmiselt:
– toimuvad vastavalt võimalustele individuaalsed kontakttunnid
– solfedžo- ja muusikaloo tunde ei toimu, õpiülesanded antakse õpilastele distantselt. Vastavalt vajadusele kutsub õpetaja individuaalselt konsultatsiooni.
– koori-, orkestri- ja kapellitunde ei toimu

Küsimuste korral ja tundide kokkuleppimise osas pöörduda erialaõpetaja või direktori poole.

NB! Palume õigeaegselt tasuda õppemaks. Võlgnevused palume likvideerida veel sel aastal.