Eesti Akordioniliidu poolt korraldatud III internetikonkursil „Eesti Akordionitähed 2021“ saavutas Samuel Linnus muusikakoolide III klassi kategoorias III koha. Samueli õpetaja on Ave Astel.

Osaleja pidi esitama peast kaks vabalt valitud erineva karakteriga pala. Hinnati osaleja tehnilist taset, muusikalist väljendusrikkust ning artistlikkust.

Žüriisse kuulusid: Signe Kyllonen, Mikko Luoma, Allan Jakobi ja Kaspar Uljas.

Õnnitleme Samueli ja õpetajat, peret ja kaasaelajaid.