Vastuvõtukatsed Põlva Muusikakooli I klassi ja eelõppesse
klaveri, viiuli, vioola, tšello, kitarri, puhkpillide, akordioni, lõõtspilli, karmoška ja trummi erialale toimuvad:

NELJAPÄEVAL,     9. JUUNIL  kell 15-18

REEDEL,               10. JUUNIL  kell 14-18

Ette valmistada üks laul.

Eelregistreerimiseks tuleb täita kooli astumise avaldus ja
saata see digitaalselt allkirjastatuna aadressil  muusikakool@polva.ee või tuua paberkandjal allkirjastatuna koolimajja hiljemalt 6. juuniks 2022.  

Kohaletuleku kellaaeg lepitakse kokku pärast avalduse laekumist.

Info: 5556 7717; 524 9569

www.muusikakool.polva.ee