Põlva Muusikakooli I klassi, eelõppesse ja eelklassi vastuvõetud õppurite NIMEKIRI

Koolimaja on avatud 21. juunil kella 9-12ni ja kella 13-16ni.

Info telefonil 5556 7717, 524 9569